SOU 2013:73 En utvecklad budgetprocess
� ökad tydlighet och struktur
   
 
Titel:SOU 2013:73 En utvecklad budgetprocess � ökad tydlighet och struktur
Utgivningsår:2013
Omfång:267 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240267
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Budgetprocesskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:73
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Budgetprocesskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av budgetprocessen. Syftet är att utifrån erfarenheterna av den nuvarande budgetprocessen stärka och förtydliga budgetramverket.

Kommittén har bl.a. lämnat förslag och gjort bedömningar kring:

- budgetpolitiska mål och riksdagens ansvar för det medelfristiga budgetperspektivet,
- hur dagens praxis för budgetbehandling bör regleras i syfte att tydliggöra gällande ordning,
- om det finns skäl att utveckla budgetprocessen genom att t.ex. behandla inkomst- och utgiftssidan på ett mer enhetligt sätt
- regler kring ändringar i statens budget under pågående budgetår, och
- regler kring myndigheters föreskrifter med budgetkonsekvenser.

Kommittén har även behandlat vissa frågor om EU-direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk. Detta redovisades i ett delbetänkande i maj 2013.

Kommittén föreslår att de föreslagna ändringarna i riksdagsordningen och budgetlagen ska träda i kraft den 1 september 2014 och således tillämpas i samband med behandlingen av budgeten för 2015.
 
  © 2017 Jure AB