Miljöbalkens återverkningar
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Miljöbalkens återverkningar
Utgivningsår:2001
Omfång:232 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008207
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 175
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Boken är den första allmänna framställningen av det nya rättsläget inom miljörätten sedan 1998 års miljöbalk trädde i kraft. Enligt författaren får miljöbalkens regler och tankegångarna bakom dem konsekvenser också utanför balkens egentliga område. Målet om en hållbar utveckling och skyddet för biologisk mångfald får en annan tyngd än tidigare, liksom principen att förorenaren betalar och de allmänna kraven på större hänsyn till miljön. Det är fråga om ett nytt synsätt som kan jämföras med genombrottet för konsumentsynpunkter i rättsutvecklingen under 1900-talet.

Mot denna bakgrund får många lagregler tolkas på nytt vis; äldre prejudikat och lagmotiv mister delvis sin betydelse.

Författaren diskuterar miljöbalkens återverkningar inte bara när det gäller miljörätten i traditionell mening utan också på en rad andra rättsområden: inom fastighetsrätten, skadeståndsrätten, ersättningsrätten i övrigt och kontraktsrätten.

Bertil Bengtsson är professor i rättsvetenskap och f.d. justitieråd.
 
  © 2017 Jure AB