Ds 2014:19 Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
   
 
Titel:Ds 2014:19 Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
Utgivningsår:2014
Omfång:110 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241172
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:19
Ämnesord:Offentlig rätt , Skadeståndsrätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Åren 2009-2010 genomfördes i Sverige en omfattande vaccinationskampanj till följd av att Världshälsoorganisationen (WHO) hade deklarerat en pandemi som orsakats av influensaviruset A(H1N1). 60 procent av den svenska befolkningen vaccinerades med Pandemrix. Efter vaccinationskampanjen drabbades ett ökat antal barn och unga av sjukdomen narkolepsi. Regeringspartierna och Socialdemokraterna gjorde i juni 2012 en gemensam utfästelse om statlig ersättning till de drabbade.

I denna departementspromemoria övervägs hur överenskommelsen mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna ska uppfyllas och förslag lämnas till de lagstiftningsåtgärder som bedöms nödvändiga.
 
  © 2017 Jure AB