Prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg
   
 
Titel:Prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg
Utgivningsår:2014
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314234
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:234
Ämnesord:Marknadsrätt , Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att regeringen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg enligt förordning (EG) 1072/2009. Förslaget innebär att en överträdelse av bestämmelserna ska leda till sanktionsavgift i stället för, som i dag, böter.

Författningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB