Rätten att själv få välja
� Arrangerade äktenskap, kön och socialt arbete
   
 
Författare:Schlytter Astrid
Titel:Rätten att själv få välja � Arrangerade äktenskap, kön och socialt arbete
Utgivningsår:2004
Omfång:137 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144033266
Ämnesord:Allmän rättslära , Familjerätt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Rätten att själv få välja handlar om den utsatthet en del flickor med hederskulturell bakgrund i Sverige har hamnat i. Författaren tar upp det berättigade i dessa flickors strävan att själva vilja forma sin identitet. Innebär seder som arrangerade äktenskap att flickor och unga kvinnor får möjlighet att utveckla och använda sina förmågor? Kan familjens eller gruppens mål ställas före individens?

Konflikterna är emellertid inte enbart en angelägenhet för den enskilda flickan och hennes familj och släkt, hävdar Astrid Schlytter, utan rör även samhället i stort. Samhället har i flera uppmärksammade fall inte lyckats skydda berörda flickor. Men vari består egentligen samhällets misslyckande? Vad ska räknas som acceptabla villkor från samhällets sida? Vilka ramar sätter lagstiftningen för socialtjänstens handlande?

Vilka brister härrör ur socialtjänsten själv? Problematiken belyser således viktiga frågor om individens förhållande till staten, om personlig integritet och autonomi – centrala delar i ett demokratiskt medborgarskap.

Boken är skriven med fokus på utbildningar inom den sociala sektorn, främst socialt arbete. Dess angelägna ämne gör den även till en viktig bok för den socialpolitiskt intresserade liksom av alla intresserade av integrationsfrågor.
 
  © 2017 Jure AB