Prop. 2014/15:5 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats
   
 
Titel:Prop. 2014/15:5 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats
Utgivningsår:2014
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415005
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att Skatteverket, i stället för regeringen, blir ansvarig myndighet för tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats. Förslaget är ett led i att begränsa regeringens hantering av förvaltningsärenden i enskilda fall och medför inga ändringar i sak. I propositionen föreslås också att definitionen av tredje territorier i mervärdesskattelagen justeras.

Dessutom föreslås att en ändring görs i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster mot bakgrund av att reglerna om gruppregistrering kvarstår. Samtliga föreslagna lagändringar ska träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB