SOU 2014:82 Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor
   
 
Titel:SOU 2014:82 Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor
Utgivningsår:2014
Omfång:410 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242025
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av bestämmelser om undersökning av olyckor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:82
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredaren har, såvitt avser detta slutbetänkande, haft i uppdrag att göra en samlad översyn av lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO) och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO) samt sekretess vid sådana undersökningar.

Syftet bakom översynen har varit att göra bestämmelserna mer systematiska, effektiva och ändamålsenliga och därmed ge bättre förutsättningar för beslut om åtgärder som kan förebygga upprepningar av olyckor eller tillbud, eller begränsa effekten av sådana händelser.
 
  © 2017 Jure AB