Regeringens skrivelse 2014/15:27 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:27 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Utgivningsår:2014
Omfång:6 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415027
Serie:Propositioner nr. 2014/15:27
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogör regeringen för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2013. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB