Prop. 2014/15:22 Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret
   
 
Titel:Prop. 2014/15:22 Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret
Utgivningsår:2014
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415022
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen gör regeringen bedömningen att regelverket som avser disciplinansvar för personalen inom Försvarsmakten och i övrigt inom totalförsvaret i grunden bör bestå oförändrat. Regeringen lämnar dock ett antal förslag på ändringar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., förkortad LDT.

I propositionen föreslås också att Försvarsmakten, liksom tidigare, inte ska omfattas av kravet på anmälan av olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket vid internationella militära insatser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB