Regeringens skrivelse 2014/15:28 Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:28 Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården
Utgivningsår:2014
Omfång:3 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415028
Serie:Propositioner nr. 2014/15:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen återkallar proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården.
 
  © 2017 Jure AB