BRÅ rapport 2001:9 Brottsförebyggande arbete i skolan
� Lokalt brottsförebyggande arbete. Idéskrift 7
   
 
Titel:BRÅ rapport 2001:9 Brottsförebyggande arbete i skolan � Lokalt brottsförebyggande arbete. Idéskrift 7
Utgivningsår:2001
Omfång:64 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138317788
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2001:9
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 116 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB