BRÅ-rapporter

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 1 av 12

Nr. 2021:10 Brå rapport 2021:10 Narkotikamarknader — En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare
BRÅ, Kriminologi, Straffrätt
180 sid, 2021, Pris: 328 SEK exkl. moms   

Nr. 2021:7 BRÅ rapport 2021:7 Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord
BRÅ, Kriminologi, Straffrätt
128 sid, 2021, Pris: 212 SEK exkl. moms   

Nr. 2021:6 BRÅ rapport 2021:6 Finansiering av terrorism — En studie av motåtgärder
BRÅ, Kriminologi, Straffrätt
112 sid, 2021, Pris: 212 SEK exkl. moms   

Nr. 2020:16 Brå rapport 2020:16 Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018
BRÅ, Kriminologi
90 sid, 2020, Pris: 212 SEK exkl. moms   

Nr. 2020:8 Brå rapport 2020:8 Nationella trygghetsundersökningen NTU 2020 — Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Norstedts Juridik, Straffrätt, Kriminologi
243 sid, 2020, Pris: 366 SEK exkl. moms   

Nr. 2020:2 Brå rapport 2020:2 Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa — Svårigheter vid internationella jämförelser
Norstedts Juridik, Straffrätt, Kriminologi
96 sid, 2020, Pris: 212 SEK exkl. moms   

Nr. 2019:17 Brå rapport 2019:17 Penningtvättbrott En uppföljning av lagens tillämpning. — En uppföljning av lagens tillämpning
Norstedts Juridik, Straffrätt
148 sid, 2019, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2019:11 Brå rapport 2019:11 Nationella trygghetsundersökningen NTU 2019 — Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Norstedts Juridik, Kriminologi
243 sid, 2019, Pris: 346 SEK exkl. moms   

Nr. 2019:8 BRÅ Rapport 2019:8 Grov kvinnofrids­kränkning — Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998–2017
Fritzes, Kriminologi
176 sid, 2019, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2019:7 BRÅ Rapport 2019:7 Kränkande fotografering — En uppföljning av lagens tillämpning
Fritzes, Kriminologi
108 sid, 2019, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Nr. 2019:6 BRÅ Rapport 2019:6 Dödligt våld i Sverige 1990–2017 — Omfattning, utveckling och karaktär
Fritzes, Kriminologi
84 sid, 2019, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Nr. 2019:5 BRÅ Rapport 2019:5 Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005-2017
BRÅ, Kriminologi
124 sid, 2019, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Nr. 2019:4 BRÅ Rapport 2019:4 Antisemitiska hatbrott
Fritzes, Kriminologi
108 sid, 2019, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Nr. 2019:3 BRÅ Rapport 2019:3 Skjutningar i kriminella miljöer — En intervjustudie
Fritzes, Kriminologi
128 sid, 2019, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Nr. 2019:1 BRÅ Rapport 2019:1 Nationella trygghetsundersökningen 2018 — Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Fritzes, Kriminologi
237 sid, 2019, Pris: 334 SEK exkl. moms   

Nr. 2018:15 BRÅ Rapport 2018:15 Skolundersökningen om brott 2017 — Om utsatthet och delaktighet i brott
Fritzes, Kriminologi
88 sid, 2018, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Nr. 2018:14 BRÅ Rapport 2018:14 Polisens arbete med medborgarlöften — Fallstudier från fyra områden i Sverige
Fritzes, Kriminologi
136 sid, 2018, Pris: 227 SEK exkl. moms   

Nr. 2018:7 BRÅ Rapport 2018:7 Brott mot äldre — Om utsatthet och otrygghet
Fritzes, Kriminologi
156 sid, 2018, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 1 av 12

  © 2017 Jure AB