Helhetsbedömning och intresseavvägning
   
 
Författare:Lindell Bengt
Titel:Helhetsbedömning och intresseavvägning
Utgivningsår:2015
Omfång:250 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789407
Ämnesord:Processrätt , Allmän rättslära

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Denna bok handlar om juridiska helhetsbedömningar och intresseavvägningar, närmare bestämt om en strukturerad metod för att göra sådana. Metoden är hämtad från beslutsteori och kallas multikriterieanalys. Den modell av denna som används är additiv och kallas i framställningen för den enkla additionsmetoden, som är välkänd i beslutsteori och kan användas på alla slags helhetsbedömningar där det finns en eller flera målsättningar, flera alternativ och ett flertal beslutskriterier. Boken är skriven i ämnet processrätt men bokens innehåll och utformning liknar inte den som läsare av processrättsliga böcker är van att möta.

Framställningen innehåller 43 grafiska figurer och ett flertal konkreta exempel på tillämpningen av multikriterieanalys och den enkla additionsmodellen, allt i syfte att på ett så enkelt och pedagogiskt sätt försöka förklara en metod som för flertalet jurister säkerligen är okänd, men som de förmodligen tillämpar intuitivt och i varje fall intuitivt kommer att förstå. I vissa exempel tillämpas den dessutom tillsammans med oskarp logik (”fuzzy logic”), som också introduceras. Boken ska alltså ses som en introduktion till dessa beslutsteoretiska redskap, vilka är avsedda att användas för problem-strukturering, analys och beslutsstöd vid helhetsbedömningar och intresseavvägningar, men som har ett vidare tillämpningsområde än så.

Boken kan säkerligen, trots de pedagogiska ambitionerna, framstå som svårtillgänglig i vissa delar. Min förhoppning är emellertid att den i varje fall kan ge inspiration och väcka intresse för metoder som finns i ett annat vetenskapsområde och som har mycket att bidra med i en juridisk beslutskontext.
 
  © 2017 Jure AB