När barnen tystnar (NY TITEL)
� I hederns namn
   
 
Författare:Norée Annika
Titel:När barnen tystnar (NY TITEL) � I hederns namn
Anmärkning:Utkommer preliminärt i augusti 2022.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018674
Ämnesord:Straffrätt , Familjerätt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 490 SEK exkl. moms

 

Boken handlar om gränsen mellan föräldrars rätt att bestämma över sina barn och det straffbara området för hedersrelaterade brott mot barns frihet och frid.
 
  © 2017 Jure AB