Dansk kommunalret
� Grundtræk af den kommunale styrelseslovgivning
   
 
Författare:Henrichsen Carsten
Titel:Dansk kommunalret � Grundtræk af den kommunale styrelseslovgivning
Utgivningsår:2015
Omfång:288 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788792598349
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 459 SEK exkl. moms

 

Dansk kommunalret indeholder en samlet fremstilling af lovgivningens regler om kommunernes styrelse. Bogen belyser herved særligt:

- Det kommunale selvstyres forfatningsmæssige forankring
- Kommunestyrets organisering: Kommunalbestyrelse og udvalg mv.
- Borgmesterens og kommunalbestyrelsesmedlemmernes opgaver og ansvar
- Organiseringen og ledelsen af den kommunale administration
- Kommunernes samarbejde med andre myndigheder og virksomheder
- Kommunernes økonomiske forvaltning
- Tilsynet med den kommunale virksomhed
- Påklage af kommunale afgørelser
- Kommunedemokratiet og det kommunale nærdemokrati
- Den statslige styring af den kommunale virksomhed

Bogen er forsynet med omfattende registre: lovregister, betænkninger, redegørelser, litteratur, sagregister og en paragrafnøgle til den kommunale styrelseslov. Dertil er den seneste bekendtgørelse af styrelsesloven, foruden Indenrigsministeriets Normalforretningsorden, medtaget som bilag.
 
  © 2017 Jure AB