Udbudsloven
   
 
Författare:Treumer Steen
Titel:Udbudsloven
Utgivningsår:2016
Omfång:608 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788792598417
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 895 SEK exkl. moms

 

Udbudsloven vil være den første af sin art i Danmark. Loven implementerer det nye udbudsdirektiv, men går samtidig videre i reguleringen af området på væsentlige punkter. Bogen indeholder en række dybdegående analyser af lovens centrale elementer skrevet af eksperter på området og vil være særdeles relevant for praktikere.
Bogen udgives i samarbejde med Dansk Forening for Udbudsret.

Innehåll:
-Inholdsfortegnelse
- DEL 1 Inledende kapitler
- 1. Udbudsloven - ud af boksen og ind i gråzonen?
- 2. Bedre rammer for offentlig konkurrence
- 3. Udbudslovsudvalgets arbejde
- DEL II - Udvalgte Emner
- 4. In-house og samarbejdsaftaler
- 5. Forudgående markedsdialog, rådgiverhabilitet og interessekonflikter
- 6.Innovationspartnerskaber
- 7. Udbud med forhandling efter udbudsloven
- 8. Udbud med forhandling og konkurrencepraeget dialog
- 9. Med pisk og gulerod - reglerne om udelukkelse og selfcleaning
- 10. Udvaelgelse
- 11. Livscyklusomkostninger
- 12. Pligt til at offentliggöre evalueringsmetoden - hvad nu?
- 13. Rammeaftaler under den nye udbudslov
- 14. Aendring af kontrakt
- 15. Miljö- og sociale hensyn ved offentlige anskaffelser
- 16. Indköb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser
- DEL III - Tvaergående Temaer
- 17. Udbudsloven og udbudsdirektivet
- 18. EU-Domstolens betydning for udbudsloven
- 19. Udbudsloven og forholdet til praksis- nogle refleksioner
- 20. Udbudsloven og byggeriet
- 21. Udbudsretslige overvejelser på it-området
- DEL IV - Håndhaevelse
- 22. Udbudsloven og klagenaevnet for Udbud
- 23. Ordregivers opsigelse af kontrakt
- 24. Udbudsloven og håndhaevelsessytemet
- Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB