Patientsäkerhetslagen
� En lag till skydd mot vårdskada
   
 
Författare:Fröberg Ulf H. , Hallgren Timothy
Titel:Patientsäkerhetslagen � En lag till skydd mot vårdskada
Utgivningsår:2011
Omfång:176 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9789178642168
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Institutet för medicinsk rätt
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 387 SEK exkl. moms

 

Denna bok samlar fullständig lagtext samt kommentarer från förarbeten, både till nuvarande lagtext (Patientsäkerhetslagen (PSL))och till föregående (Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)), för att ge en så fullständig bild som möjligt av hur lagstiftaren tänkt när de utformat lagen. Anledningen till detta upplägg är att stora delar av lagtexten i PSL är direkt hämtat från föregångaren LYHS och för att således få en helhetsbild har förarbeten även från denna lag lagts in i denna bok.

Boken innehåller även ett index som underlättar för dig att hitta rätt i lagtexten. Förutom detta innehåller boken även Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) som trätt i kraft sedan årsskiftet 2010/2011.
 
  © 2017 Jure AB