Det juridiska ansvaret för diabetespatienten
� En bok om hälso- och sjukvårdens författningsreglerade skyldigheter och diabetespatientens rättigheter
   
 
Författare:Fröberg Ulf H. , Fahlgren Kerstin
Titel:Det juridiska ansvaret för diabetespatienten � En bok om hälso- och sjukvårdens författningsreglerade skyldigheter och diabetespatientens rättigheter
Utgivningsår:2009
Omfång:117 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9789178642137
Serie:Institutet för medicinsk rätt
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

En bok om skyldigheter och rättigheter vid diabetesvård.

Den unika boken redovisar skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal och rättigheter för patienter och deras närstående i diabetesvård.

Boken behandlar bl.a. information, samråd, läkemedelshantering, dokumentation, sekretess m.m.

Boken är från 2009 vilket innebär att den innehåller hänvisningar till Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). Denna lag är sedan 1 januari 2011 ersatt av Patientsäkerhetslag (2010:659). Stora delar av bestämmelserna i LYHS fördes dock över till Patientsäkerhetslagen i princip oförändrade och vad avser de bestämmelser som hänvisas till i denna bok har den nya lagen i stort ej inneburit någon förändring i sak. Med hänsyn till detta säljer vi dock boken till ett reducerat pris.
 
  © 2017 Jure AB