Företagshälsovårdens regelverk och juridik
� En bok om regleringen av ansvar om möjligheter för företagshälsovårdens huvudmän, ledningar och yrkesutövare
   
 
Författare:Fröberg Ulf H.
Titel:Företagshälsovårdens regelverk och juridik � En bok om regleringen av ansvar om möjligheter för företagshälsovårdens huvudmän, ledningar och yrkesutövare
Utgivningsår:2009
Omfång:173 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9789178642120
Serie:Institutet för medicinsk rätt
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 142 SEK exkl. moms

 

En bok för dig som är yrkesverksam inom företagshälsovården. Boken syftar till att ge dig en god överblick över det regelverk som gäller i din specifika yrkessituation.

Boken är från 2009 vilket innebär att den innehåller hänvisningar till Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). Denna lag är sedan 1 januari 2011 ersatt av Patientsäkerhetslag (2010:659). Stora delar av bestämmelserna i LYHS fördes dock över till Patientsäkerhetslagen i princip oförändrade och vad avser de bestämmelser som hänvisas till i denna bok har den nya lagen ej inneburit någon förändring i sak. Med hänsyn till detta säljer vi boken till ett reducerat pris.
 
  © 2017 Jure AB