Hälso- och sjukvårdens anmälningsplikter och uppgiftsskyldigheter
� De juridiska kraven på vårdgivare, ledningsansvariga och yrkesutövare att anmäla missförhållanden, risker och skador och att lämna ut sekretesskyddade uppgifter till myndigheter.
   
 
Författare:Fröberg Ulf H.
Titel:Hälso- och sjukvårdens anmälningsplikter och uppgiftsskyldigheter � De juridiska kraven på vårdgivare, ledningsansvariga och yrkesutövare att anmäla missförhållanden, risker och skador och att lämna ut sekretesskyddade uppgifter till myndigheter.
Utgivningsår:2014
Omfång:219 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9789178642310
Serie:Institutet för medicinsk rätt
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 387 SEK exkl. moms

 

En helt ny titel från IMR Förlag. Boken tar ett helhetsgrepp kring de olika anmälningsplikter och mängder av uppgiftsskyldigheter som finns och som berör hälso- och sjukvårdspersonal på olika sätt. Ibland är särskilda befattningar särskilt utpekade att fullgöra dessa plikter och ibland inte, det gäller således att ha kunskap om lagstiftningen och de centrala begreppen. Boken innehåller följande kapitel:

1. Anmälningsplikter på olika nivåer och områden

2. Anmälningsplikter som gäller för vårdgivare

3. Anmälningsplikter som gäller för ledningsbefattningar

4. Anmälningsplikter som gäller för vårdgivarens personal

5. Lagreglerade anmälningsplikter är sekretessbrytande

6. Ansvarsförhållanden vid brist eller utebliven anmälan
 
  © 2017 Jure AB