Att vara god man och förvaltare
   
 
Författare:Karlsson Leif , Lang-Karlsson Marie
Titel:Att vara god man och förvaltare
Utgivningsår:2015
Omfång:218 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147114559
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 361 SEK exkl. moms

 

Boken beskriver och förklarar uppdraget som god man eller förvaltare. Den är anpassad till de utbildningskrav som har börjat framföras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.

Den är indelad i tre delar:

Första delen svarar på grundläggande frågor om ställföreträdarskapet, bland annat: Vem får en god man? Vad gör en god man? Vilka lagar måste du förhålla dig till som god man?

Andra delen förklarar förordnandets tre delar: förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Delen beskriver även hur ett förordnande påbörjas och avslutas.

Tredje delen beskriver förordnanden som god man gentemot ensamkommande flyktingbarn, funktionshindrade, äldre och övriga personer med behov av god man.

Sist i boken återfinns utdrag ur ett antal relevanta lagar och blanketter för Förteckning över tillgångar och skulder vid dagen för förordnandet och Årsräkning/sluträkning.

Att vara god man och förvaltare vänder sig till dig som är, eller funderar på att bli god man eller förvaltare, och till dig som arbetar med vård- och omsorgsfrågor. Boken är också avsedd att användas i utbildning av goda män och förvaltare.
 
  © 2017 Jure AB