Lagrådet och den offentliga rätten 1999-2001
   
 
Författare:Lavin Rune
Titel:Lagrådet och den offentliga rätten 1999-2001
Utgivningsår:2001
Omfång:182 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:915442481X
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 140
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 79 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlar Rune Lavin utifrån sina egna erfarenheter lagrådets granskning av den offentliga rätten, dvs, statsrätten och den allmänna förvaltningsrätten. Boken syftar ytterst till att läsaren skall förstå bakgrunden till och problemställningarna i ett lagrådsyttrande. Här behandlas bl.a. lagrådets granskning, frågor rörande regeringsformen, förvaltningsprocessuella regler samt frågor rörande tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Rune Lavin har varit professor i socialrätt och förvaltningsrätt, domare i försäkringsöverdomstolen, regeringsråd och justitieombudsman. Under perioden 1999-2001 var han ledamot av lagrådet.
 
  © 2017 Jure AB