Artskydd
� Grunder och tillämpning
   
 
Författare:Schultz Mikael , Marklund Andersson Åsa
Titel:Artskydd � Grunder och tillämpning
Utgivningsår:2016
Omfång:271 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139114505
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 519 SEK exkl. moms

 

Artskydd – grunder och tillämpning beskriver hur växt- och djurarter i Sverige är skyddade och ger läsaren en överblick av relevanta internationella konventioner, EU-direktiv samt bestämmelser i miljöbalken och artskyddsförordningen m.m. Boken innehåller en grundlig genomgång av praxis med många exempel från EU-domstolen och Mark- och miljööverdomstolen.

Viktiga begrepp inom artskyddsjuridiken presenteras och även artbegreppet behandlas. Författarna gör en biologisk och till viss del filosofisk betraktelse över varför arter ska skyddas och en juridisk genomgång av hur det görs. De beskriver artskyddet utifrån en väl underbyggd biologisk och juridisk ansats, vilket är unikt och gör boken till ett utmärkt underlag för utbildning.
 
  © 2017 Jure AB