Etiken i juridiken
   
 
Författare:Leijonhufvud Madeleine
Titel:Etiken i juridiken
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:120 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207580
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

Vårt rättssystem och dess aktörer underkastas alltmer av etisk granskning i dagens mediala samhälle. Bland spörsmålen som ofta lyfts fram är exempelvis:

· Vad kan en åklagare tillåta sig för att få den åtalade fälld?
· Hur långt kan advokaten gå i försvaret av sin klient?
· Bryter domaren sin yrkesetik om han eller hon kommenterar rättegången i media?
· Är den fällde fri från skuld när straffet har avtjänats?

I Etiken i juridiken uppmärksammas etiska frågor som lagstiftare och tillämpare av lagarna ställs inför – frågor av allt större betydelse både i samhällsdebatten och i juristutbildningen. Den femte upplagan har genomgående uppdaterats, bl.a. med de reviderade reglerna om god advokatsed från Sveriges advokatsamfund.
 
  © 2017 Jure AB