Miljöprocess Del I
   
 
Författare:Lindblom Per Henrik
Titel:Miljöprocess Del I
Utgivningsår:2001
Omfång:322 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783960
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Miljörätt

SLUT på förlag

 

Miljöprocess är ett omfattande arbete om skadeståndstalan och förbudstalan inom miljörätten. Även ansökningsmålen (dock ej vattenmål) diskuteras i några viktiga hänseenden. Tre klassiska ämnen står i centrum: talerätten, bevisningen och rättskraften. Men även annat tas up, som t.ex. domstolarnas roll, forumreglerna, intresseavvägningen och dispositionsprincipen. Särskilt intresse ägnas "åberopsrätten": kan den som yrkar förbud eller ändringsåtgärder med framgång åberopa även allmänna intressen och olägenheter som drabbar tredje man?

Miljöprocess ges ut i två separata delar. Del I domineras av frågor om talerätt och åberopsrätt. Del II innehåller fem kapitel om bevisning och rättskraft (även i ansökningsmål) samt register.

Per Henrik Lindblom är professor i processrätt vid Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB