Juridik för sjuksköterskor
   
 
Författare:Johnsson Lars-Åke
Titel:Juridik för sjuksköterskor
Utgivningsår:2015
Omfång:204 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105276
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 345 SEK exkl. moms

 

Varje sjuksköterska ställs i sitt arbete nästan dagligen inför nya frågor och utmaningar: Vilka bestämmelser är det som gäller? Får jag göra så här? Vad blir konsekvenserna?

Det har länge saknats en övergripande framställning av de centrala, rättsliga regler som gäller för sjuksköterskor, barnmorskor m.fl. I den här boken beskrivs, förklaras och analyseras sådana regler. Med anknytning till den kliniska vardagen redovisas fler än 100 fall, som belyser de frågor och problem som behandlas i boken. Påfallande ofta visar det sig vara brister i systemet som medfört att sjuksköterskor m.fl. hamnat i svårigheter och ibland gjort fel.
 
  © 2017 Jure AB