Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer
   
 
Författare:Waaben Henrik , Nielsen Kristian Korfits
Titel:Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer
Utgivningsår:2015
Omfång:721 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757431094
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 1884 SEK exkl. moms

 

Tredje udgave af Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer er ajourført med seneste praksis. Det gælder bl.a. Datatilsynets praksis og en række udtalelser fra Folketingets Ombudsmand samt afgørelser, der er om loven fra danske domstole og fra EU-Domstolen.

Endvidere er de lovændringer, der er kommet til siden 2. udgaven af lovkommentaren indarbejdet. Herudover er der foretaget en almindelig ajourføring af stoffet.
Lovkommentaren beskriver regler og praksis vedrørende behandling af personoplysninger, så bogen kan tjene som et praktisk redskab for medarbejdere i den offentlige sektor, private virksomheder, foreninger m.v., som er beskæftiget med aktiviteter, der er omfattet af loven, og for advokater og andre rådgivere.

Indholdsoversigt:
Forord
Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven)
Indledning

DEL I: KOMMENTAR TIL PERSONDATALOVEN
Afsnit I. Indledende bestemmelser
Kapitel 1. Lovens område
Kapitel 2. Definitioner
Kapitel 3. Lovens geografiske område
Afsnit II. Behandlingsregler
Kapitel 4. Behandling af oplysninger
Kapitel 5. Videregivelse til kreditoplysningsbureauer af oplysninger om gæld til det offentlige
Kapitel 6. Kreditoplysningsbureauer
Kapitel 6 a. Tv-overvågning
Kapitel 7. Overførsel af oplysninger til tredjelande
Afsnit III. Registreredes rettigheder
Kapitel 8. Oplysningspligt over for den registrerede
Kapitel 9. Den registreredes indsigtsret
Kapitel 10. Øvrige rettigheder
Afsnit IV. Sikkerhed
Kapitel 11. Behandlingssikkerhed
Afsnit V. Anmeldelse
Kapitel 12. Anmeldelse af behandlinger, der foretages for den offentlige forvaltning
Kapitel 13. Anmeldelse af behandlinger, der foretages for en privat dataansvarlig
Kapitel 14. Anmeldelse af behandlinger, der foretages for domstolene
Kapitel 15. Øvrige bestemmelser
Afsnit VI. Tilsyn og afsluttende bestemmelser
Kapitel 16. Datatilsynet
Kapitel 17. Tilsyn med domstolene
Kapitel 18. Erstatnings- og strafansvar
Kapitel 19. Afsluttende bestemmelser, herunder ikrafttrædelsesbestemmelser m.v

DEL II: FORHOLDET TIL FORVALTNINGSLOV OG OFFENTLIGHEDSLOV
Litteratur
Sagregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB