Grundlovsforhøret
� regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv
   
 
Författare:Jochimsen Jørgen
Titel:Grundlovsforhøret � regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:435 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761936370
Ämnesord:Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 1135 SEK exkl. moms

 

Bogen omhandler retsplejelovens bestemmelser om anholdelse og om sigtedes fremstilling i et grundlovsforhør. Reglerne om dørlukning, navneforbud og referatforbud er beskrevet, ligesom der er redegjort for reglerne om, hvornår der kan ske varetægtsfængsling, herunder varetægtsfængsling i isolation. Bogen gennemgår også betingelserne for at iværksætte straffeprocessuelle tvangsindgreb, såsom telefonaflytning, ransagning, legemsundersøgelse mv.

Herudover indeholder bogen en fremstilling af reglerne for frihedsberøvelse i henhold til politiloven, tilbageholdelse af unge under 15 år, reglerne om erstatning i anledning af ulovlig frihedsberøvelse og reglerne om klager over og straffesager mod politipersonale.

Nyt i 2. udgaven
Vigtige, fortrinsvis nyere, retsafgørelser inden for de enkelte områder, som omtales i bogen, er refereret ligesom nye afsnit er føjet til bl.a. afsnit 5.10 om udlevering til udlandet af personer til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse.

Målgruppe
Jurister, som deltager i straffeprocessen, journalister, som refererer fra retsmøder, og andre, der interesserer sig for retsgrundlaget for de afgørelser, der dagligt bliver truffet af domstolene vedr. varetægtsfængsling, kan få udbytte af bogen.
 
  © 2017 Jure AB