Regeringens skrivelse 2015/16:66 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:66 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta
Utgivningsår:2015
Omfång:133 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516066
Serie:Propositioner nr. 2015/16:66
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? (RiR 2015:14). Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att skuldsaneringssystemets effektivitet behöver förbättras och redovisar åtgärder som planeras i detta syfte, bl.a. lagändringar som syftar till att fler svårt skuldsatta ska ansöka om och genomgå skuldsanering och åtgärder som förtydligar den kommunala budget- och skuldrådgivningen.
 
  © 2017 Jure AB