Regeringens skrivelse 2015/16:45 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:45 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall
Utgivningsår:2015
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516045
Serie:Propositioner nr. 2015/16:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen till riksdagen bemöter regeringen Riksrevisionens rekommendationer med en åtgärdsplan för att förbättra kontrollen över gränsöverskridande avfallstransporter.
 
  © 2017 Jure AB