Regeringens skrivelse 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning
Utgivningsår:2015
Omfång:123 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516050
Serie:Propositioner nr. 2015/16:50
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat om regeringen har skapat tillräckligaförutsättningar för samhällets alarmering och SOS Alarm Sverige AB(SOS Alarm) samt om regeringens styrning av SOS Alarm är tydlig.Vidare har Riksrevisionen granskat om SOS Alarm har arbetatkundanpassat och långsiktigt.
 
  © 2017 Jure AB