Regeringens skrivelse 2015/16:69 Politik för hållbart företagande
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:69 Politik för hållbart företagande
Utgivningsår:2015
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516069
Serie:Propositioner nr. 2015/16:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen görs klart att hållbart företagande inte bara är en självklar del av näringspolitiken utan också en del av många andra områden, såsom finansmarknadspolitiken, miljöpolitiken, regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken, handelspolitiken och biståndspolitiken.

Av skrivelsen framgår även regeringens förväntningar på företagens hållbarhetsarbete och rekommendationer om hur arbetet bör bedrivas.

Skrivelsen har utarbetats med stöd av en interdepartemental arbetsgrupp i Regeringskansliet och efter dialog med intressenter – företag, myndigheter, fackföreningar, civilsamhället, akademi m.fl.
 
  © 2017 Jure AB