Regeringens skrivelse 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Utgivningsår:2015
Omfång:7 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516070
Serie:Propositioner nr. 2015/16:70
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB