Regeringens skrivelse 2015/16:53 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:53 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet
Utgivningsår:2015
Omfång:145 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516053
Serie:Propositioner nr. 2015/16:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat om staten har gett vårdgivarna tillräckliga förutsättningar att främja en hög patientsäkerhet. Den 10 juni 2015 överlämnade Riksrevisionen granskningsrapporten Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR 2015:12) till regeringen.
 
  © 2017 Jure AB