Regeringens skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi
Utgivningsår:2016
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516048
Serie:Propositioner nr. 2015/16:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Exportstrategin ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Målen i strategin är att:

-öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP
-öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister
-öka andelen exporterande företag
-öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin.
 
  © 2017 Jure AB