Prop. 2015/16:149 Ytterligare undervisningstid i matematik
   
 
Titel:Prop. 2015/16:149 Ytterligare undervisningstid i matematik
Utgivningsår:2016
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:149
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändring i skollagen (2010:800). Det föreslås att den minsta totala undervisningstiden utökas med 105 timmar i grundskolan, specialskolan och sameskolan samt i grundsärskolan, utom inom inriktningen träningsskolan. För grundskolan föreslås att den ökade undervisningstiden ska användas för ämnet matematik.

I propositionen redovisas också regeringens bedömning att den utökade undervisningstiden bör användas för ämnet matematik även i specialskolan och sameskolan samt i grundsärskolan, utom inom inriktningen träningsskolan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB