Prop. 2015/16:147 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen
   
 
Titel:Prop. 2015/16:147 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen
Utgivningsår:2016
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516147
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:147
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ändring av bestämmelsen om formella avvisningsgrunder i utlänningslagen (2005:716).

Ändringen innebär ett förtydligande av att en sådan utlänning får avvisas som har visering eller är undantagen från kravet på visering men inte har för avsikt att lämna landet efter viseringstidens utgång eller efter att den viseringsfria tiden har löpt ut. Ändringen är nödvändig för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt EU-rätten.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB