Prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
   
 
Titel:Prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Utgivningsår:2016
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:138
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag om att en ny lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården införs. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

I lagen föreslås att regeringen får meddela föreskrifter om vilken screeningmetod som avses och att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för screeningen.
 
  © 2017 Jure AB