Prop. 2015/16:143 Läkemedel för särskilda behov
   
 
Titel:Prop. 2015/16:143 Läkemedel för särskilda behov
Utgivningsår:2016
Omfång:209 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:143
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen behandlas vissa frågor om läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige. Sådana läkemedel som avses är licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedningar.

-licensläkemedel, dvs. läkemedel som Läkemedelsverket har beslutat får säljas trots att de inte är godkända för försäljning i Sverige,
-extemporeläkemedel, dvs. läkemedel som tillverkas på apotek för en enskild patient utifrån förskrivarens angivna komposition
-lagerberedningar, dvs. läkemedel som serietillverkas på apotek.

Förslagen om ändringar i läkemedelslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Förslagen som rör prissättning av licensläkemedel och extemporeläkemedel föreslås träda i kraft den 1 april 2017. Övriga förslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB