Prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
   
 
Titel:Prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Utgivningsår:2016
Omfång:178 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516152
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:152
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen undertecknade den 4 september 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Dessförinnan, den 1 augusti 2014, undertecknade regeringen det kompletterande tilläggsprotokollet till statusavtalet PFF SOFA (avtal mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor).

Såväl samförståndsavtalet om värd-landsstöd som det kompletterande tilläggsprotokollet förutsätter vissa författningsändringar och kräver därför riksdagens godkännande innan de kan tillträdas. I propositionen föreslås dels att avtalen godkänns, dels att det görs ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., trafikskadelagen (1975:1410) och skyddslagen (2010:305). De föreslagna lagändringarna är nödvändiga för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtalen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB