Prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
   
 
Titel:Prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
Utgivningsår:2016
Omfång:7 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:153
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Efter terroristdåden i Frankrike den 13 november 2015 begärde Frankrike stöd enligt artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) i kampen mot Daesh.

Begäran avser bl.a. stöd med försvarsmateriel i form av ammunition. I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 få besluta om att bistå Frankrike med stöd genom att överlåta sådan försvarsmateriel som kan avvaras av Försvars-makten för en begränsad tid och att disponera försäljningsintäkterna för anskaffning av materiel motsvarande den som säljs.
 
  © 2017 Jure AB