Regeringens skrivelse 2015/16:145 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:145 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015
Utgivningsår:2016
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516145
Serie:Propositioner nr. 2015/16:145
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015. Där redovisas också regeringens prioriteringar. Skrivelsen behandlar de internationella finansiella institutionernas övergripande roll i den internationella ekonomin. Vidare behandlas de frågor som har präglat institutionerna under rapporteringsperioden: institutionernas övervakning av den globala ekonomin och enskilda länders ekonomiska politik; institutionernas utlåning och resurssituation; en rad tematiska frågor, såsom demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö- och klimatfrågor; institutionella frågor, såsom inflytande- och styrningsfrågor; särskilda insatser, såsom institutionernas stöd med anledning av ebolautbrottet och flykting- och migrationssituationen. Avslutningsvis redogörs för den förväntade inriktningen på institutionernas verksamhet under de närmaste åren.

Som en bilaga till skrivelsen finns en kortfattad beskrivning av de institutioner som behandlas i skrivelsen. Beskrivningen i bilagan omfattar institutionernas verksamhet, deras styrningsstruktur, ramverk för utlåning, finansiella situation, samt Sveriges roll i respektive institution.
 
  © 2017 Jure AB