Säkerhetsskydd
� Bestämmelser om säkerhetsskydd för enskilda och för det allmänna
   
 
Författare:Ryding-Berg Stefan
Titel:Säkerhetsskydd � Bestämmelser om säkerhetsskydd för enskilda och för det allmänna
Utgivningsår:2016
Omfång:150 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019084
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 379 SEK exkl. moms

 

"Säkerhetsskydd. Bestämmelser om säkerhetsskydd för enskilda och för det allmänna" redogör för olika regler inom säkerhetsskyddsområdet.
Säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1996 har en avgörande betydelse för hur det allmänna, stat och kommuner, behandlar frågor som rör säkerhetsskydd. Den har i boken fått en traditionell lagkommentar. Även annan central lagstiftning som berör området behandlas såsom sekretess, skyddslagen, säkerhetsskyddet i riksdagen, straff för terroristbrott och tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

En stor del av boken innehåller också regler som tar sikte på säkerhetsskyddet för enskilda, vilket innebär att envarsgripande och vissa brottsbalksbrott får en detaljerad beskrivning. Till detta läggs också ett antal nyare rättsfall och beskrivning av grundläggande fri- och rättigheter som har stor betydelse för de områden som tas upp. Ett avsnitt behandlar allemansrätten och begränsningar i denna. Eftersom boken har ett omfattande sakregister kan den med fördel användas som en uppslagsbok.

Boken vänder sig i första hand till den som ska tillämpa lagstiftningen på statliga och kommunala myndigheter och som behöver en fördjupning i vad som menas med säkerhetsskydd. En annan målgrupp är enskilda eller allmänheten som vill veta var gränserna för ett eget ingripande går.
 
  © 2017 Jure AB