Regeringens skrivelse 2015/16:140 2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:140 2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande
Utgivningsår:2016
Omfång:110 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516140
Serie:Propositioner nr. 2015/16:140
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2015/16. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs av Svenska skeppshypotekskassan, stiftelsen Industrifonden och stiftelsen Norrlandsfonden.
 
  © 2017 Jure AB