Den medicinska rättens grunder
   
 
Författare:Fröberg Ulf H.
Titel:Den medicinska rättens grunder
Utgivningsår:2016
Omfång:212 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9789178642183
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 295 SEK exkl. moms

 

En lärobok om rättigheter och skyldigheter i den lagstiftning som gäller verksamheter och yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och tandvård.

I denna bok beskrivs och redovisas det rättsområde som kallas för medicinsk rätt. Enkelt uttryckt är det den juridik som reglerar medicinsk verksamhet.

I den första avdelningen ges läsaren en introduktion till juridik i allmänhet och det medicinska rättsområdet i synnerhet. I den andra avdelningen är avsikten att läsaren ska få en djupare insyn i det medicinska rättsområdet.

Boken är främst tänkt för användning i de medicinska utbildningar som leder till legitimation för yrkesutövning inom hälso- och sjukvård och tandvård men också för de bredare omsorgs- och vårdutbildningarna. Boken utgör självklart också ett bra stöd för den som redan är yrkesverksam inom vården och söker en bred överblick över ämnesområdet och hur det konkret påverkar yrkesutövningen.
 
  © 2017 Jure AB