Upphovsrättslagstiftningen
� En kommentar
   
 
Författare:Olsson Henry , Rosén Jan
Titel:Upphovsrättslagstiftningen � En kommentar
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:708 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139018780
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 1462 SEK exkl. moms

 

Innehåller kommentarer till 1960 års lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje paragraf behandlas för sig med en kommentar som belyser bestämmelsens innebörd och konsekvenser med hänsynstagande till förarbeten och rättspraxis. Med hänsyn till det nära sambandet mellan upphovsrättslagen och de tillämpningsbestämmelser som finns har i kommentaren också tagits med upphovsrättsförordningen och den internationella upphovsrättsförordningen. Vidare behandlas den s.k. medlingslagen, vilken avser att underlätta tillkomsten av upphovsrättsliga avtal i vissa situationer.
 
  © 2017 Jure AB