Prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017
   
 
Titel:Prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017
Anmärkning:27 utgiftsområden. Volymerna kan även beställas separat. Kontakta Jure för information, tel. 08-6620080.
Utgivningsår:2016
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 2500 SEK exkl. moms

 

Den 20 september 2016 lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2017 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2017 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen.

Innehåll:
- Förslag till statens budget för 2017, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-12, bilagor 1-21
- Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
- Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
- Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
- Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
- Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
- Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
- Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
- Utgiftsområde 8 Migration
- Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
- Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
- Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget
- Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
- Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
- Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
- Utgiftsområde 15 Studiestöd
- Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
- Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
- Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
- Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
- Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
- Utgiftsområde 21 Energi
- Utgiftsområde 22 Kommunikationer
- Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
- Utgiftsområde 24 Näringsliv
- Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
- Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
- Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
 
  © 2017 Jure AB