Prop. 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
   
 
Titel:Prop. 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
Utgivningsår:2016
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617005
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Det föreslås en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.

Det hittillsvarande kravet på att den vuxne ska ha en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att det ska finnas en rätt till komvux på gymnasial nivå tas bort. Det föreslås också en rätt att delta i komvux på sådan nivå i syfte att uppnå grundläggande behörighet till och särskilda kunskaper för utbildning inom yrkes-högskolan. Såväl när det gäller studier som ger behörighet till högskole-utbildning som när det gäller utbildning som ger behörighet till yrkeshögskoleutbildning ska rätten till utbildning gälla för vuxna som är behöriga att delta i komvux på gymnasial nivå. Vidare föreslås ett be-myndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen be-stämmer att i vissa fall meddela föreskrifter om vilka kurser som en rätt att delta i komvux på gymnasial nivå omfattar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB