Prop. 2016/17:4 Ett reformerat bilstöd
   
 
Titel:Prop. 2016/17:4 Ett reformerat bilstöd
Utgivningsår:2016
Omfång:103 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617004
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag som innebär ökade incitament för den försäkrade att införskaffa en bil med originalmonterad utrustning för att minska behovet av fördyrande efteranpassningar.

En omfördelning av stödet föreslås till förmån för höjda inkomstnivåer i anskaffningsbidraget och införandet av ett tilläggsibidrag för inköp av bil.

En bestämmelse om vilka krav som kan ställas på en bil för att anpassningsbidrag ska kunna lämnas föreslås och anpassningsbidrag ska kunna lämnas för körträning.

En funktionskontroll av anpassningar ska göras om det inte är uppenbart obehövligt.

Författningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB