Prop. 2016/17:16 Godkännande av klimatavtalet från Paris
   
 
Titel:Prop. 2016/17:16 Godkännande av klimatavtalet från Paris
Utgivningsår:2016
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617016
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:16
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Klimatavtalet från Paris, det s.k. Parisavtalet, är ett nytt globalt klimatavtal som världens länder enades om vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte (COP21) i Paris i december 2015. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Parisavtalet.
 
  © 2017 Jure AB